Học 200 Câu Hỏi Luật MôTô A1 Online

Chuyên mục này hỗ trợ quý anh, chị tự học lý thuyết Pháp luật giao thông đường bộ trực tuyến (học luật mô tô online), để chuẩn bị thi sát hạch lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

Nội dung học gồm 3 phần:

Học phần 1: Các điều luật gồm 100 câu hỏi luật (từ câu 1 đến câu 100 theo tài liệu)

Học phần 2: Hệ thống biển báo hiệu đường bộ 65 câu(từ câu 101 đến câu 165 theo tài liệu) Học phần 3: Hệ thống biển báo hiệu đường bộ 35 câu(từ câu 165 đến câu 200 theo tài liệu)

Chúc quý anh, chị ôn tập hiệu quả.

Nội dung đề xuất...

Leave a Reply

%d bloggers like this: