Học Luật Mô Tô Online

Chuyên mục này hỗ trợ quý anh, chị tự học lý thuyết Pháp luật giao thông đường bộ, để chuẩn bị thi sát hạch lấy giấy phép lái xe mô tô hạng A1.

Nội dung học gồm 3 phần:

Học phần 1: Các điều luật gồm 80 câu hỏi luật (từ câu 1 đến câu 80 theo tài liệu)

Học phần 2: Hệ thống biển báo hiệu đường bộ 35 câu(từ câu 81 đến câu 115 theo tài liệu)Học phần 3: Hệ thống biển báo hiệu đường bộ 35 câu(từ câu 116 đến câu 150 theo tài liệu)

Chúc quý anh, chị ôn tập hiệu quả.

Nội dung đề xuất...

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: