Chuyên mục: Thông Báo Cấp Bằng A1

– GPLX Hạng A1 Khóa M06 (thi ngày 27/6/2021) & các khóa thi từ M05 trở về trước đã có;

Học viên nào chưa nhận đến Trung tâm để nhận; khi đi nhớ mang theo CMND gốc; nếu nhận hộ cần mang theo CMND gốc của người nhận + CMND gốc của người có giấy phép.

Lưu ý: Anh chị nào đã đăng ký chuyển phát qua Bưu điện, vui lòng chờ Bưu điện chuyển GPLX về địa chỉ đã đăng ký;