Chuyên mục: Thông Báo Cấp Bằng A1

– GPLX Hạng A1 Khóa M04 (thi ngày 03/04/2022) & các khóa thi từ M04 trở về trước đã có; Học viên nào chưa nhận đến Trung tâm để nhận; khi đi nhớ mang theo CMND gốc; nếu nhận hộ cần mang theo CMND gốc của người nhận + CMND gốc của người có giấy phép. Lưu ý: Anh chị nào đã đăng ký chuyển phát qua Bưu điện, vui lòng chờ Bưu điện chuyển GPLX về địa chỉ đã đăng ký;