Giới Thiệu

Trung tâm Đào tạo lái xe tại Bình Định: Góp phần đáp ứng nguồn nhu cầu học lái xe chất lượng tại địa phương

Các-học-viên-chuẩn-bị-giờ-thực-hành-lái-xe

Trung tâm Đào tạo lái xe tại Bình Định những năm qua, để góp phần đáp ứng nhu cầu học lái xe ô tô chất lượng, an toàn, hiệu quả; Trung tâm đã chú trọng hoàn thiện kế hoạch đào tạo, không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ dạy và học, bám sát thực tế nhu cầu thực tiễn trong cuộc sống.

Từ định hướng mục tiêu sát, đúng

Xác định đối tượng học viên đến với Trung tâm là bộ đội phục viên, chuyển ngành, thanh niên đang vào tuổi lao động chưa đủ điều kiện vào đại học cần có một nghề để hòa nhập vào xã hội lập thân, lập nghiệp. Trung tâm Đào tạo lái xe tại Bình Định đã cụ thể hóa mục tiêu, kế hoạch đào tạo.

Với tiêu chí tuyển sinh linh hoạt, tạo nhiều ưu đãi cho học viên nhất là các đối tượng chính sách như con em liệt sĩ, thương binh, bộ đội phục viên, xuất ngũ…Trung tâm đã áp dụng giảm 30 – 50% học phí cho các đối tượng chính sách, bố trí chỗ ở nội trú cho các học viên ở xa.


Đến những hiệu quả thiết thực trong đào tạo

Để tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có tính chuyên nghiệp cao, xác định “yếu tố con người là trên hết”, Trung tâm đã tổ chức cho các tổ giáo viên thường xuyên kiểm tra, dự giảng, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm tới công tác đào tạo và tự đào tạo, nhất là các giáo viên mới được tuyển dụng; từng bước tạo sự đột phá trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

Trung tâm luôn chấp hành tốt yêu cầu, quy định của các đoàn kiểm tra, thanh tra, nhất là quy trình công tác đào tạo lái xe tại Trung tâm. Trong đào tạo chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, pháp luật Nhà nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Từ đây tạo dựng được niềm tin tuyệt đối cho mọi đối tượng tham gia các khóa đào tạo lái xe tại Trung tâm; góp phần đảm bảo sự chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông đường bộ, an toàn khi tham gia giao thông cùng với mọi người và toàn xã hội.

%d bloggers like this: