Thẻ: Biển báo hiệu đường bộ

Học Luật Giao Thông – Biển Báo Chỉ Dẫn

Nhóm biển chỉ dẫn gồm 47 kiểu, đánh số thứ tự từ 401 đến 447. Dưới đây là thông tin cơ bản về từng biển chỉ dẫn theo Quy chuẩn 41 (cập nhật nhất) : Biển số 401 “Bắt đầu đường ưu tiên” Để biểu thị ưu tiên cho các phương tiện trên đường có đặt […]

Biển Báo Hiệu Lệnh Đường Bộ

Biển báo hiệu lệnh nhằm đưa ra những hiệu lệnh mà người đi đường phải thực hiện, chẳng hạn như: phải đi thẳng, vòng sang phải, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu… Nhóm biển báo hiệu lệnh gồm có 10 biển, đánh số thứ tự từ 301 đến 310, tóm tắt như trong bảng sau: (Theo Phụ lục […]

Biển Báo Nguy Hiểm Trên Đường Bộ

Biển báo nguy hiểm được sử dụng để cảnh báo những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông phải chú ý quan sát biển báo để chủ động xử lý tình huống. Nhóm biển báo nguy hiểm gồm có 47 biển, đánh số thứ tự từ 201 đến 247, tóm tắt như […]

Học Luật Giao Thông – Biển Báo Cấm

Biển báo cấm được sử dụng để biểu thị các quy định cấm khi tham gia giao thông. Người sử dụng đường bộ phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140. Khi tham gia giao […]