Thẻ: học luật giao thông

QUY ĐỊNH DỪNG XE, ĐỖ XE TRÊN ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ vào Điều 18, Điều 19 Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ như sau: Giải thích về dừng xe, đỗ xe trên đường bộ Dừng xe là trạng thái đứng yên tạm thời của phương tiện giao thông trong một khoảng thời gian […]

Biển Báo Hiệu Lệnh Đường Bộ

Biển báo hiệu lệnh nhằm đưa ra những hiệu lệnh mà người đi đường phải thực hiện, chẳng hạn như: phải đi thẳng, vòng sang phải, chạy nhanh hơn tốc độ tối thiểu… Nhóm biển báo hiệu lệnh gồm có 10 biển, đánh số thứ tự từ 301 đến 310, tóm tắt như trong bảng sau: (Theo Phụ lục […]

Biển Báo Nguy Hiểm Trên Đường Bộ

Biển báo nguy hiểm được sử dụng để cảnh báo những tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông phải chú ý quan sát biển báo để chủ động xử lý tình huống. Nhóm biển báo nguy hiểm gồm có 47 biển, đánh số thứ tự từ 201 đến 247, tóm tắt như […]

Học Luật Giao Thông – Biển Báo Cấm

Biển báo cấm được sử dụng để biểu thị các quy định cấm khi tham gia giao thông. Người sử dụng đường bộ phải chấp hành những điều cấm mà biển đã báo. Nhóm biển báo cấm gồm 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140. Khi tham gia giao […]

200 Câu Hỏi Luật Mô tô A1 Online – Phần 1: 100 Câu Điều Luật

Tham khảo phương pháp chọn nhanh đáp án phần 1 TẠI ĐÂY HỌC PHẦN II: Hệ thống biển báo hiệu đường bộ 65 câu(từ câu 101 đến câu 165 theo tài liệu) Học phần III: Xử lý tình huống giao thông 35 câu(từ câu 165 đến câu 200 theo tài liệu) Nếu bài học luật […]