Bắt Đầu Tập Lái Xe Ô Tô, 5 Kỹ Năng Cốt Lõi

Nhả ga – rà phanh, côn ra – ga vào, lên số nào xuống số đó, … là một trong những kỹ năng cốt lõi cho người bắt đầu tập lái xe ô tô...