Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe: Học Lái Xe Bình Định

Điểm Mới Khi Học Lái Xe Năm 2020

[responsivevoice_button voice=”Vietnamese Female” buttontext=”Nghe nội dung”] Từ ngày 1-1-2020, toàn bộ việc đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) sẽ có nhiều thay đổi. Ngay cả GPLX mới cũng sẽ...