Thẻ: Tin tức

Thủ Tục Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế

 Ngày 20/8/2014, Việt Nam chính thức được Liên hiệp Quốc công nhận đã gia nhập vào 2 Công ước là: Công ước quốc tế 1968 về Giao thông đường bộ và Công ước về Biển báo – Tín hiệu đường bộ (gọi tắt là công ước Vienna). Có 73 quốc gia (trong đó đa số […]